English (GB) Dutch (NL) Irish (IE) German (DE) Italian (IT) Romanian (RO) Croatian (HR) Flemish (BE) Spanish (ES)

Huis

Project

Partners

Nieuws

Resultaten

Contact

Project

Het meest waardevolle van alle kapitaal om te investeren in jongeren. Dat is de boodschap binnen het project.

Nederland heeft bewondering van de Europese Commissie (EC) kreeg voor haar goede praktijken en zeer goede resultaten in het afgelopen decennium. Hoe meer dus als je de Nederlandse resultaten tegen de kleine economische groei van Nederland in vergelijking met andere lidstaten van de Europese Unie (EU) te vermelden. Het is duidelijk dat de Nederlanders zijn koploper in de EU met betrekking tot resultaten in termen van percentage laagste mensen afhankelijk van een uitkering. En dat is zelfs nu, terwijl de economische depressie is ponsen de EU en Nederland recht in het gezicht. De werkloosheid in Nederland is momenteel 5,8%. Bijvoorbeeld, was dit 4,4% in april 2009, maar is nog steeds erg laag. In het Verenigd Koninkrijk (UK), Italië, Duitsland, Ierland, Spanje, Roemenië, België en Kroatië de tarieven zijn al tot 7,7%, 11,2%, 7,7%, 14,6%, 26,1 %, 6,9%, 7,5% en 21,1%. De jeugdwerkloosheid (Eurostat) in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, België, Ierland, Spanje, Roemenië en Kroatië zijn respectievelijk 7,6%, 20,2%, 37,1%, 8,6%, 19, 7%, 29,7%, 56,5%, 23% en 46,10%. Preciezer gezegd, zijn de problemen van economische groei, gezien vanuit het perspectief van wat deze landen wel of niet kan doen om de productiecapaciteit van hun jongeren te ontwikkelen.

De jeugdwerkloosheid is een enorme uitdaging die moet in een gezamenlijke en realistische manier worden aangepakt. We moeten initiatieven die het potentieel om naar schaal hebben. Het partnerschap 'manier om te leren om te werken' is een dergelijk initiatief. We zullen dit doen door gericht op (lange termijn) werkloze jongeren en de mogelijkheden om ze eerst te passen aan een werk (bijv. Werkcenter Model verkennen en de gebruikte lokale en nationale educatieve VET-programma's (die door de kernpartners en stille vennoten) vergelijken maar ook programma's die de toegang tot school-based New leertijd) aanpak in het land van de partners. Het is een feit dat jongeren uitgesloten van de arbeidsmarkt voor langere tijd verstoken zijn van on-the-job leren waardoor ze met een tekort vaardigheden die ze nooit zal kunnen inhalen. In onze ervaring VET-training is essentieel om de kloof tussen de behoefte van de werkgevers en het ontbreken van bevoegdheden van veel werkloze jongeren vullen. Om het werkgelegenheidsbeleid in de deelnemende landen gaan we de verschillende gebruik van (korte termijn) VET-opleiding te vergelijken binnen de reïntegratie / sociale programma's voor jong volwassenen werken te versterken.

De (Nederlandse) Work First bijvoorbeeld 'Werkcenter Model' en haar 1-2-3 methodiek, heeft bewezen dat op korte termijn (VET-) training is essentieel in de aanpassing van de jongeren naar de reguliere arbeidsmarkt. Hun ervaringen zullen het uitgangspunt van het werk tussen de partners. Natuurlijk, cultuur en systemen verschillen. Deze grote en sterk partnerschap (14 kernpartners en 5 stille vennoten) zal nieuwe ideeën voor de arbeidsmarkt politiek en VET-instrumenten in de deelnemende partnerlanden Nederland, Verenigd Koninkrijk (Schotland), Ierland, Duitsland, België, Roemenië, Kroatië, Spanje creëren en Italië. Met deze samenwerking zullen we altijd in gedachten houden dat: "Om succesvol te zijn op alle, moeten we ervoor zorgen dat de nieuwe initiatieven / programma 'relatief eenvoudig te implementeren zal zijn'.

Onthoud me
Paswoord vergeten? Een account aanmaken

Intranet

Nieuws

28 - 29 May 2015 - Meeting in Netherlands

August 2014 - Interim Highlights Way 2 Learn 2 Work

9th - 10th April 2015 - Meeting in Belgium

For the project W2L2W (Way to Learn to Work) 36 people from nine European countries were guest in...

...

The Way to Learn to Work project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.